Baumit Life color 0625

Správný výběr fasádní barvy by měl respektovat místo ve kterém se budova nachází a barevný odstín přirozeně splynout s okolním prostředím a zároveň se odlišovat v jemných detailech.

star_border
Číslo barvy
0625
HEX: #CA98A6
RGB: 202/152/166
TSR: >25 *Subject to product in use
HBW: 38

Vhodné kombinace

star_border
Číslo barvy
0902
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0908
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0831
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0837
Zjistit více

Odstíny

star_border
Číslo barvy
0621
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0622
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0623
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0624
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0625
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0626
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0627
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0628
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0629
Zjistit více

Výběr barvy

Všechny barevné odstíny slouží pouze k barevné orientaci pro zvolený produkt. Před aplikací doporučujeme srovnání barevných odstínů ze vzorníku Baumit Life s reálnými vzorky nebo použití zkušebního vzorku na fasádě. Malé rozdíly mezi vzorníkem barev, dodanými vzorky a zrealizovanou fasádou jsou z výrobních důvodů možné a nemohou být předmětem reklamace. Barevný odstín a struktura může být zaručena pouze v rámci výrobní šarže.