Česká republika

Baumit Life color 0382

Správný výběr fasádní barvy by měl respektovat místo ve kterém se budova nachází a barevný odstín přirozeně splynout s okolním prostředím a zároveň se odlišovat v jemných detailech.

star_border
Číslo barvy
0382
HEX: #806857
RGB: 128/104/87
TSR: 24
HBW: 15

Vhodné kombinace

star_border
Číslo barvy
0233
HEX: #C0986A
RGB: 192/152/106
TSR: 41
HBW: 35
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0388
HEX: #DED3C6
RGB: 222/211/198
TSR: 66
HBW: 66
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0388
HEX: #DED3C6
RGB: 222/211/198
TSR: 66
HBW: 66
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0573
HEX: #A86152
RGB: 168/97/82
TSR: 45
HBW: 18
Zjistit více

Odstíny

star_border
Číslo barvy
0381
HEX: #735945
RGB: 115/89/69
TSR: 22
HBW: 11
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0382
HEX: #806857
RGB: 128/104/87
TSR: 24
HBW: 15
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0383
HEX: #937966
RGB: 147/121/102
TSR: 25
HBW: 21
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0384
HEX: #A88F7A
RGB: 168/143/122
TSR: 33
HBW: 30
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0385
HEX: #BBA490
RGB: 187/164/144
TSR: 44
HBW: 39
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0386
HEX: #C8B5A3
RGB: 200/181/163
TSR: 50
HBW: 48
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0387
HEX: #D8C7B8
RGB: 216/199/184
TSR: 59
HBW: 58
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0388
HEX: #DED3C6
RGB: 222/211/198
TSR: 66
HBW: 66
Zjistit více
star_border
Číslo barvy
0389
HEX: #E2D9CD
RGB: 226/217/205
TSR: 68
HBW: 70
Zjistit více

Výběr barvy

Všechny barevné odstíny slouží pouze k barevné orientaci pro zvolený produkt. Před aplikací doporučujeme srovnání barevných odstínů ze vzorníku Baumit Life s reálnými vzorky nebo použití zkušebního vzorku na fasádě. Malé rozdíly mezi vzorníkem barev, dodanými vzorky a zrealizovanou fasádou jsou z výrobních důvodů možné a nemohou být předmětem reklamace. Barevný odstín a struktura může být zaručena pouze v rámci výrobní šarže.