Řešení do nízkých teplot? Produkty Baumit Speed!

Základní limitní teplotou ve stavebnictví je +5 °C. Pokud venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, dochází ke zpomalení chemických a fyzikálních dějů zajišťujících tuhnutí a tvrdnutí pastovitých a maltových směsí a standardní výrobky na zateplovací systémy již není možné používat. Systém produktů Baumit Speed dokáže tuto magickou hranici překročit, a dokonce i zkrátit dobu schnutí!

Systém produktů Baumit Speed dokáže tuto magickou hranici překročit, a dokonce i zkrátit dobu schnutí! S výrobky Baumit SpeedContact, Baumit SpeedTop a Baumit SpeedTop Star Vás ani zima nezastaví a Vaše dílo bude mít pořád solidní tempo.


Baumit SpeedContact je snadno zpracovatelná minerální lepicí a stěrková hmota, má zkrácenou dobu schnutí a je určena k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. S touto stěrkou se technologická přestávka zkrátí na min. 24 hodin*. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování musí být minimálně +1 °C. 

Po dobu následujícího tvrdnutí a vysychání nesmí teplota klesnout pod bod mrazu.

Baumit SpeedTop je přísada do omítky Baumit SilikonTop nebo Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání za nízkých teplot od +1 °C až +15 °C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu ≤ 95 %. Obsah balení Baumit SpeedTop se bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchá pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky.

Baumit SpeedTop Star je přísada do omítky Baumit StarTop nebo Baumit StarTop Fine zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání za nízkých teplot od +1 °C až +15 °C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu ≤ 95 %. Obsah balení Baumit SpeedTop Star se bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchá pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky.

Baumit FlexBeton Speed je rychleschnoucí spádový potěr vyztužený vlákny, vhodný do interiéru i exteriéru. Je určen především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy. Je pochozí už za 3 hodiny a pokládka dalších vrstev je možná již po 2 dnech. Je mimořádně vhodný pro spádové vrstvy balkónů, lodžií a teras.

Baumit Baumacol FlexTop Speed je rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny a klinkerových pásků v exteriéru i interiéru. Pochozí a spárovatelná je lepicí malta už po 3 hodinách, takže je možné realizovat lepení a spárování během jednoho dne.

Baumit Baumacol Preciso Speed je rychletuhnoucí mrazuvzdorná vyrovnávací malta pro stěny a podlahy před lepením keramických obkladů a dlažeb v obytných místnostech, koupelnách, vlhkých prostorech, na terasách, v garážích a na fasádách. Pochozí je už po 4 hodinách a pokládka dalších vrstev je možná již po již 24 hodinách.

* Uvedený údaj se vztahuje na teplotu prostředí +20 °C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 % a tloušťku stěrky 2–3 mm.
U větších tlouštěk a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové vrstvy přiměřeně prodlužuje.