Řešení do nízkých teplot? Produkty Baumit Speed!

Základní limitní teplotou ve stavebnictví je +5 °C. Pokud venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, dochází ke zpomalení chemických a fyzikálních dějů zajišťujících tuhnutí a tvrdnutí pastovitých a maltových směsí a standardní výrobky na zateplovací systémy již není možné používat. Systém produktů Baumit Speed dokáže tuto magickou hranici překročit, a dokonce i zkrátit dobu schnutí!

Systém produktů Baumit Speed dokáže tuto magickou hranici překročit, a dokonce i zkrátit dobu schnutí! S výrobky Baumit SpeedContact, Baumit SpeedTop a Baumit SpeedTop Star Vás ani zima nezastaví a Vaše dílo bude mít pořád solidní tempo.


Baumit SpeedContact je snadno zpracovatelná minerální lepicí a stěrková hmota, má zkrácenou dobu schnutí a je určena k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. S touto stěrkou se technologická přestávka zkrátí na min. 24 hodin*. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování musí být minimálně +1 °C. Po dobu následujícího tvrdnutí a vysychání nesmí teplota klesnout pod bod mrazu.

Baumit SpeedTop je přísada do omítky Baumit SilikonTop nebo Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání za nízkých teplot od +1 °C až +15 °C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu ≤ 95 %. Obsah balení Baumit SpeedTop se bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchá pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky.

Baumit SpeedTop Star je přísada do omítky Baumit StarTop nebo Baumit StarTop Fine zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání za nízkých teplot od +1 °C až +15 °C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu ≤ 95 %. Obsah balení Baumit SpeedTop Star se bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchá pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky.

* Uvedený údaj se vztahuje na teplotu prostředí +20 °C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 % a tloušťku stěrky 2–3 mm.
U větších tlouštěk a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové vrstvy přiměřeně prodlužuje.