Baumit SpeedContact

Stěrková a lepicí hmota se zkrácenou dobou zrání

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou schnutí určená k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

  • Zrychlené zrání za chladu i vlhka

  • Vysoká elasticita a přídržnost

  • Snadná zpracovatelnost

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování musí být minimálně +1°C. Po dobu následujícího tvrdnutí a vysychání nesmí teplota klesnout pod bod mrazu.

Baumit SpeedContact