Technické dokumenty
star_border

Technické dokumenty

Technické listy, Bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech naleznete vždy v detailu konrétního produktu v sekci Produkty.

Detaily a skladby ETICS, podlahových a omítkových systémů
ve formátu pdf a dwg naleznete v sekci Pro projektanty a architekty.

Certifikáty

Certifikáty - Baumit systémy

Baumit Baumacol balkónový systém

Baumit Baumacol balkonový systém s izolantem

Certifikáty kvality

EKO-KOM

Systém managementu jakosti CQS

Systém managementu jakosti iQ Net

Certifikáty - Baumit výrobky

Baumit ProofBeton - zdravotní nezávadnost pro styk s pitnou vodou

Baumit Klima omítky - certifikát NaturePlus 

Baumit KlimaColor - certifikát NaturePlus

Sanace dle WTA

Baumit Sanova MonoTrass H

Baumit SanovaPor

Technologické předpisy a příručky

Příručky pro zpracovatele

Jednovrstvá sádrová omítka UnoGold

Sádrová omítka RatioSlim

Samonivelační stěrka Nivello Quatro

Technologické předpisy

Baumit CreativTop

Podlahové potěry a stěrky

Baumacol - Systém pro lepení obkladů a dlažeb

Zateplovací systémy (ETICS)

Zdvojování zateplovacích systémů

Zateplovací systémy

Kvalitativní třída A

Plastová zatloukací talířová hmoždinka: Baumit N

Plastová šroubovací talířová hmoždinka: Baumit S

Plastová šroubovací talířová hmoždinka: Baumit Speed

ETICS Baumit Mineral A

ETICS Baumit Mineral A PowerFlex

ETICS Baumit ProSystem EPS

ETICS Baumit ProSystem MW

ETICS Baumit StarSystem EPS PowerFlex

ETICS Baumit StarSystem EPS StarContact

ETICS Baumit StarSystem MW

Prohlášení o vlastnostech

Baumit Mineral A - ETA dle ETAG 004

Baumit ProSystem - ETA dle ETAG 004

Baumit open - ETA dle ETAG 004

Baumit Resolution - ETA dle ETAG 004

Baumit StarSystem EPS - ETA dle ETAG 004

Baumit Star MW - ETA dle ETAG 004

Prohlášení o shodě

Baumit Duo - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Power - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Pro - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Star - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit TWINNER - národní certifikát dle ETAG 004

Ujištění k prohlášení o shodě - Austrotherm XPS TOP P

SVT kódy Nová zelená úsporám 2014+

SVT kódy Nová zelená úsporám 2021+

Baumit open - SVT30614

Baumit StarSystem EPS - SVT30613

Baumit StarSystem MW - SVT30612

Baumit StarSystem Resolution - SVT30611

Baumit ProSystem EPS - SVT30521

Baumit ProSystem MW - SVT30520

Baumit Mineral A - SVT30519

Baumit Mineral Spiral - SVT30660

Baumit Twinner - SVT30610

Baumit EPS (var. DUO) - SVT30518

Baumit EPS Spiral - SVT30659

Baumit MINERAL (var. DUO) - SVT30517

Baumit Ceramic EPS - SVT30627

Baumit Ceramic Mineral - SVT30626

Baumit CeramicSystem EPS - SVT30616

Baumit CeramicSystem MW - SVT30615

Systém Baumit s dekorativním kamenem WILD STONE - SVT30628

Norma požární bezpečnosti staveb

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Objekty s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Na zateplení fasády smí být použity takřka všechny dostupné materiály, výrobky a systémy. Požadována je pouze jejich třída reakce na oheň E.

Objekty s požární výškou 0 < h ≤ 12,0 m

  • Již je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém)

  • ETICS jako celek musí mít třídu reakce na oheň alespoň B (vyhoví většina skladeb s EPS-F)

  • Izolant třídy reakce na oheň alespoň E (vyhoví všechny fasádní EPS vyráběné v ČR)

  • ETICS musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (vyhoví všechny v ČR certifikované systémy)

  • ETICS musí být kontaktně spojen s podkladem (vyhoví všechny systémy lepené celoplošně nebo metodou obvodové obálky a středových terčů)

  • Při založení ETICS nad terénem je obvykle pás š. 900 mm třídy reakce na oheň A1/A2 nebo ověření podle požárních zkoušek (PKO)

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  • Platí stejné požadavky jako v předchozí kategorii (0 < h ≤ 12,0 m) a ještě navíc tyto:

ETICS třídy reakce na oheň A1/A2

- ve vodorovném pruhu širokém 900 mm nad otvory všech podlaží

- ve svislém pruhu širokém 900 mm na hranici objektů

- na stěnách a podhledech průjezdů a průchodů

- 1,5 m okolo oken a dveří vnitřních únikových cest (např. schodišť) a pod nimi

- 1,5 m okolo vnějších únikových cest (např. pavlačí) a nad a pod nimi

- za určitých okolností v oblasti bleskosvodu, zespod balkónů a podbití střechy

Objekty s požární výškou h > 22,5 m

  • Nově po celé výšce fasády je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém) třídy reakce na oheň A1/A2.

Když pomineme nejvyšší kategorii objektů (h > 22,5 m), je norma při zateplování benevolentní i k jiným izolantům a sestavám ETICS než jsou paušálně zmiňované sestavy s minerální vlnou (sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a nevylučuje tvorbu vlastních detailů třebas i s izolanty na bázi EPS. Pro takové detaily „na míru" ale předepisuje náročné ověřovací požárním zkoušky (zkouška středního rozměru dle ISO 13785-1 nebo velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2) a požaduje pro něj požárně klasifikační osvědčení (PKO) vydané autorizovanou zkušebnou. Oproti předchozí normě jsou nyní sjednoceny u všech zkoušek středního rozměru výkony hořáků na 100 kW/m´ a doba trvání zkoušek na 30 min bez ohledu na to, zda se jedná o sokl nebo nadpraží, novostavbu či rekonstrukci.

Úlevy z ustanovení ČSN 73 0810:2016 podle požárně klasifikačních osvědčení pro zateplovací systémy Baumit naleznete níže v Požárně klasifikačním osvědčení.

Požárně klasifikační osvědčení

PKO-22-010 Detail nadpraží s MW 200 mm pro okna osazena v líci

PKO-22-011 Detail nadpraží a ostění s MW 20 mm

PKO-22-013 Založení systému pomocí zakládací sady

PKO-22-041 Zateplovací systém Baumit Twinner – nadpraží

PKO-22-042 Detail nadpraží s MW 100 mm

PKO-22-043 Detail nadpraží s MW 200 mm

PKO-22-044 Založení systému na hliníkový soklový profil

PKO-22-045 Zateplovací systém Baumit Twinner - sokl

Protipožární atesty

Požadavky na požární bezpečnost

Index šíření plamene

NanoporTop - protipožátní atest

NanoporTop Fine - protipožátní atest

StarTop - protipožární atest

PuraTop - protipožární atest

openTop - protipožátní atest

SilikonTop - protipožátní atest

SilikatTop - protipožátní atest

GranoporTop - protipožátní atest

SiliporTop - protipožátní atest

CreativTop - protipožátní atest

MosaikTop - protipožátní atest

Reakce na oheň

Baumit EPS - protipožární atest

Baumit Mineral - protipožární atest

Spiral Anksys - systémy s injektovaným kotvením

ETICS Baumit s EPS - Diagnostický list

ETICS Baumit s MW - Diagnostický list

Baumit EPS Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit EPS Spiral - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Spiral - Pokyny pro navrhování