Česká republika

Nabídka

clear
Technické dokumenty
star_border

Technické dokumenty

Technické listy, Bezpečnostní listy, Technologické předpisy, Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech naleznete vždy v detailu konrétního produktu v sekci Produkty

Certifikáty

Certifikáty - Baumit systémy

Baumit Baumacol balkónový systém

Baumit Baumacol balkonový systém s izolantem

Certifikáty kvality

EKO-KOM

Systém managementu jakosti CQS

Systém managementu jakosti iQ Net

Certifikáty - Baumit výrobky

Baumit ProofBeton - zdravotní nezávadnost pro styk s pitnou vodou

Baumit Klima omítky - certifikát NaturePlus 

Baumit KlimaColor - certifikát NaturePlus

Sanace dle WTA

Baumit Sanova MonoTrass H

Baumit SanovaPor

Technologické předpisy a příručky

Příručky pro zpracovatele

Jednovrstvá sádrová omítka UnoGold

Sádrová omítka RatioSlim

Samonivelační stěrka Nivello Quatro

Technologické předpisy

Baumit CreativTop

Podlahové potěry a stěrky

Baumacol - Systém pro lepení obkladů a dlažeb

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. A – Úvodní a všeobecná ustanovení

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. B – Podklady pro navrhování

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. C – Všeobecné pokyny pro montáž

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. D – ETICS s omítkovou vrstvou

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. E – ETICS s keramickým a dekorativním obkladem

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. F - Zvláštní technická řešení

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. G – Užívání, udržba a renovace

Zateplovací systémy (ETICS) - Technologický předpis

Zateplovací systémy

Kvalitativní třída A

Plastová zatloukací talířová hmoždinka: Baumit N

Plastová šroubovací talířová hmoždinka: Baumit S

ETICS Baumit Mineral A

ETICS Baumit ProSystem EPS

ETICS Baumit ProSystem MW

ETICS Baumit StarSystem EPS PowerFlex

ETICS Baumit StarSystem EPS StarContact

ETICS Baumit StarSystem MW

Prohlášení o vlastnostech

Baumit Mineral A - ETA dle ETAG 004

Baumit ProSystem - ETA dle ETAG 004

Baumit open - ETA dle ETAG 004

Baumit Resolution - ETA dle ETAG 004

Baumit StarSystem EPS - ETA dle ETAG 004

Baumit Star MW - ETA dle ETAG 004

Prohlášení o shodě

Baumit Duo - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Power - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Pro - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Star - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit TWINNER - národní certifikát dle ETAG 004

Ujištění k prohlášení o shodě - Austrotherm XPS TOP P

SVT kódy Nová zelená úsporám

Norma požární bezpečnosti staveb

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Objekty s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Na zateplení fasády smí být použity takřka všechny dostupné materiály, výrobky a systémy. Požadována je pouze jejich třída reakce na oheň E.

Objekty s požární výškou 0 < h ≤ 12,0 m

  • Již je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém)

  • ETICS jako celek musí mít třídu reakce na oheň alespoň B (vyhoví většina skladeb s EPS-F)

  • Izolant třídy reakce na oheň alespoň E (vyhoví všechny fasádní EPS vyráběné v ČR)

  • ETICS musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (vyhoví všechny v ČR certifikované systémy)

  • ETICS musí být kontaktně spojen s podkladem (vyhoví všechny systémy lepené celoplošně nebo metodou obvodové obálky a středových terčů)

  • Při založení ETICS nad terénem je obvykle pás š. 900 mm třídy reakce na oheň A1/A2 nebo ověření podle požárních zkoušek (PKO)

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  • Platí stejné požadavky jako v předchozí kategorii (0 < h ≤ 12,0 m) a ještě navíc tyto:

ETICS třídy reakce na oheň A1/A2

- ve vodorovném pruhu širokém 900 mm nad otvory všech podlaží

- ve svislém pruhu širokém 900 mm na hranici objektů

- na stěnách a podhledech průjezdů a průchodů

- 1,5 m okolo oken a dveří vnitřních únikových cest (např. schodišť) a pod nimi

- 1,5 m okolo vnějších únikových cest (např. pavlačí) a nad a pod nimi

- za určitých okolností v oblasti bleskosvodu, zespod balkónů a podbití střechy

Objekty s požární výškou h > 22,5 m

  • Nově po celé výšce fasády je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém) třídy reakce na oheň A1/A2.

Když pomineme nejvyšší kategorii objektů (h > 22,5 m), je norma při zateplování benevolentní i k jiným izolantům a sestavám ETICS než jsou paušálně zmiňované sestavy s minerální vlnou (sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a nevylučuje tvorbu vlastních detailů třebas i s izolanty na bázi EPS. Pro takové detaily „na míru" ale předepisuje náročné ověřovací požárním zkoušky (zkouška středního rozměru dle ISO 13785-1 nebo velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2) a požaduje pro něj požárně klasifikační osvědčení (PKO) vydané autorizovanou zkušebnou. Oproti předchozí normě jsou nyní sjednoceny u všech zkoušek středního rozměru výkony hořáků na 100 kW/m´ a doba trvání zkoušek na 30 min bez ohledu na to, zda se jedná o sokl nebo nadpraží, novostavbu či rekonstrukci.

Úlevy z ustanovení ČSN 73 0810:2016 podle požárně klasifikačních osvědčení pro zateplovací systémy Baumit naleznete níže v Požárně klasifikačním osvědčení.

Požárně klasifikační osvědčení

PKO-19-009 Detail nadpraží s MW 200 mm pro okna osazena v líci

PKO-19-010 Detail nadpraží a ostění s MW 20 mm

PKO-19-012 Založení systému pomocí zakládací sady

PKO-19-080 Zateplovací systém Baumit Twinner - nadpraží

PKO-19-081 Detail nadpraží s MW 100 mm

PKO-19-082 Detail nadpraží s MW 200 mm

PKO-19-083 Založení systému na hliníkový soklový profil

PKO-19-084 Zateplovací systém Baumit Twinner - sokl

Protipožární atesty

Požadavky na požární bezpečnost

Index šíření plamene

NanoporTop - protipožátní atest

NanoporTop Fine - protipožátní atest

StarTop - protipožární atest

PuraTop - protipožární atest

openTop - protipožátní atest

SilikonTop - protipožátní atest

SilikatTop - protipožátní atest

GranoporTop - protipožátní atest

SiliporTop - protipožátní atest

CreativTop - protipožátní atest

MosaikTop - protipožátní atest

Reakce na oheň

Baumit EPS - protipožární atest

Baumit Mineral - protipožární atest

Spiral Anksys - systémy s injektovaným kotvením

ETICS Baumit s EPS - Diagnostický list

ETICS Baumit s MW - Diagnostický list

Baumit EPS Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit EPS Spiral - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Spiral - Pokyny pro navrhování

Detaily

Všeobecné zásady

ETICS Baumit - všeobecné zásady - aplikace fasádních profilů

ETICS Baumit - všeobecné zásady - aplikace přířezu EPS-F

ETICS Baumit - všeobecné zásady - rozmístění hmoždinek - Baumit EPS-F

ETICS Baumit - všeobecné zásady - rozmístění hmoždinek - minerální fasádní desky

ETICS Baumit - všeobecné zásady - ukončení systému na rovné stěně

Detaily u okna

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží - varianta 1 - PKO 14-002

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží - varianta 2 - PKO 14-002

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží PKO-16-008

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží PKO-16-012

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží PKO-16-013

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží PKO-17-004

ETICS Baumit - detail u okna - nadpraží PKO-17-006

ETICS Baumit - detail u okna - ostění PKO-16-008

ETICS Baumit - detail u okna - parapet_1

ETICS Baumit - detail u okna - parapet_2

ETICS Baumit - detail u okna - roletová skříň

ETICS Baumit - detail - ostění

Detaily soklu

ETICS Baumit - detail soklu - sokl PKO-16-008

ETICS Baumit - detail soklu - sokl zateplený - zakládací sada

ETICS Baumit - detail soklu - sokl zateplený - průběžný

ETICS Baumit - detail soklu - sokl zateplený - uskočený

ETICS Baumit - detail soklu - založení zateplovacího systému - varianta 1 - PKO 14-001

ETICS Baumit - detail soklu - založení zateplovacího systému - PKO 17-007

ETICS Baumit - detail soklu pod úrovní terénu

Detaily při ustupujícím podlaží

ETICS Baumit - detail při ustupujícím podlaží s okapničkou ETICS PVC se síťovinou

ETICS Baumit - detail s Rohovým profilem ETICS PVC se síťovinou

Detaily u šikmé střechy

ETICS Baumit - detail šikmé střechy - napojení na obvodovou střechu- varianta 1

ETICS Baumit - detail šikmé střechy - napojení na obvodovou střechu- varianta 2

ETICS Baumit - detail šikmé střechy - neodvětrávaná střecha

ETICS Baumit - detail šikmé střechy - neodvětrávané střechy - římsa

ETICS Baumit - detail šikmé střechy - odvětrávaná střecha

Detaily u ploché střechy

ETICS Baumit - detail ploché střechy - atika 

ETICS Baumit - detail ploché střechy - napojení na obvodovou stěnu

ETICS Baumit - detail ploché střechy - řešení úpravy u atiky

Detaily lepicích kotev StarTrack

ETICS Baumit - Lepicí kotvy StarTrack blue

ETICS Baumit - Lepicí kotvy StarTrack red

ETICS Baumit - Lepicí kotvy StarTrack - schema

Detaily systémového příslušenství

ETICS Baumit - systémové příslušenství - dilatace v ploše - varianta 1

ETICS Baumit - systémové příslušenství - dilatace v ploše - varianta 2

ETICS Baumit - systémové příslušenství - dilatace v rohové oblasti - varianta 1

ETICS Baumit - systémové příslušenství - dilatace v rohové oblasti - varianta 2

ETICS Baumit - systémové příslušenství - Připojovací profil pro oplechování

ETICS Baumit - systémové příslušenství - vyztužení rohu - řešení pomocí rohové lišty

ETICS Baumit - systémové příslušenství - vyztužení rohu - řešení pomocí rohového profilu z pancéřové výztuže

ETICS Baumit - systémové příslušenství - vyztužení rohu - řešení s rohovým profilem s integrovanou sítovinou

Detaily terasy

ETICS Baumit - detail terasy - Založení ETICS na terase v místě PVC hydroizolace