Povrchově zápustná injektáž
star_border

Povrchově zápustná injektáž

Nová technologie PZI pro zateplení s těžkými obklady

Schopnost injektovaného kotvení přenášet nejen zatížení od účinků větru ale i svislé zatížení vlastní hmotností zateplovacího systému předurčuje tyto kotvy k použití zejména ve skladbách ETICS s těžšími povrchovými úpravami, jako např. keramickými obklady, klinkrovými pásky, řezaným přírodním nebo aglomerovaným kamenem apod.

PZI je zkratka pro povrchově zápustnou injektáž, kdy odolnost systému proti vodorovným i svislým zatížením je zajišťována dvěma druhy injektovaných kotev, osazovanými v navzájem odlišných úrovních ETICS.

Nejprve se ve spárách nalepených tepelněizolačních desek osadí běžné injektované kotvy Spiral Anksys (v MW deskách s podélnými vlákny doplněné o přídavný závrtný modul SM70) ukončované těsně pod povrchem tepelněizolačních desek (klasická „zápustná injektáž“). 

Po zhotovení základní stěrkové vrstvy vyztužené sklotextilní síťovinou a jejím dostatečném vyzrání se skladba ETICS doplní o speciální kotvy Spiral Anksys SA/PM70 s integrovaným povrchovým roznášecím modulem osazované až přes tuto základní stěrkovou vrstvu (nová „povrchová injektáž“), obdobně jako tomu bývá u mechanického kotvení zateplovacích systémů s těžkými povrchovými úpravami.

Kombinované mechanické upevnění