Injektované kotvení
star_border

Injektované kotvení

  • Kotvení nových systémů na problematických podkladech 
  • Trvalá statická sanace ETICS v havarijním stavu 
  • Spolehlivý přenos velkých svislých zatížení

Nové a důkladně prověřené

Nové progresivní a přesto velice důkladně prověřené injektované kotvení tepelněizolačních materiálů pomocí systémových prvků Spiral Anksys představuje alternativu ke klasickému mechanickému upevňování ETICS talířovými hmoždinkami. Tam, kde je to potřeba, dokáže spolehlivě a dlouhodobě přenášet nejen vodorovná, ale i svislá zatížení zateplovacího systému (statického i dynamického rázu). 

Pro nové, staré i zdvojované ETICS

Dutinové kovové kotvy vyplňované speciální expanzní hmotou mohou posloužit nejen pro kotvení nových zateplovacích systémů, ale i pro komplexní zabezpečení stávajících nestabilních ETICS, včetně možnosti jejich zdvojení.Spolehlivost na nejistých podkladech

Technologie kotvení Spiral Anksys eliminuje rizika spojená s nekvalitními podklady, s jejich nízkou soudržností a umožňuje spolehlivě kotvit i do jinak rizikových podkladů jako jsou dutinové cihly, skořepinové tvárnice, pórobetony, pěnobetony a podobné zdicí materiály.

Řádně certifikovaný systém

Toto nové a progresivní řešení bylo před oficiálním uvedením na trh velice důkladně ověřeno nejen normovými postupy, ale i pro tento případ nově sestavenými extrémními zátěžovými testy ve zkušebnách v ČR i v okolních zemích a je samozřejmě řádně certifikováno podle technických norem, směrnic a předpisů EU.