Dekorativní zateplení soklu
star_border

Dekorativní zateplení soklu

  • Vhodné do oblasti soklu
  • Dekorativní vzhled
  • I jednobarevné odstíny

Nejvíce namáhaná část zateplovacího systému je právě oblast soklu. Zvýšená vlhkost způsobená zejména odstřikující vodou a v některých případech také neodklizeným sněhem dokáže fasádu dlouhodobě namáhat a ohrozit její funkčnost. Prosycení vodou a případně i solemi snižuje hodnotu součinitele prostupu tepla materiálu použitého pro zateplení soklu. Zároveň může mít vliv na postupnou degradaci všech vrstev včetně soklové omítky a ve výsledku tedy i zkrácení životnosti. Proto přicházíme se systémovou skladbou, která v této oblasti řeší zamezení průsaků vlhkosti do systému ETICS. 

Hlavní přednost doporučené skladby je extrudovaný polystyren Austrotherm XPS TOP P GK se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí, který je určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn. Jeho nízká nasákavost by mezi ostatními izolanty marně hledala konkurenci. Další předností jsou jeho zlepšené tepelněizolační vlastnosti, zvláště u tlouštěk do 10 cm, které jsou při použití pro zateplení soklu domu typické.


Sokl funkční i pohledný zároveň

Použitím pestrobarevné omítky Baumit MosaikTop zvýšíte odolnost povrchu ve všech směrech. Je odolná proti vodě a zároveň paropropustná, což zajistí žádanou schopnost vodu do své struktury nejen nepřijímat, ale té případně vzlínající se i aktivně zbavovat. Marmolit, drcený kámen pojený organickým pojivem, vykazuje pro použití na soklech domů nejen ideální vlastnosti z hlediska chemické stability, ale i mechanické odolnosti. Právě na spodní části stavby se očekává namáhání údržbou chodníků, provozem dopravních prostředků, kočárků, vozíčků, případně použitím holí. Tvrdost svrchní vrstvy nedovolí poškození povrchu, hydroizolace soklu ani jeho tepelné izolace. 

Protože lze se složením marmolitu pracovat kreativně, nabízí se výběr nespočtu barevných variant a jejich kombinací. Volit je tak možné z odstínů bez zbytečně nápadného kontrastu k fasádě nebo naopak s funkcí optického oddělení spodní stavby od vnější obálky nadzemních podlaží. Konečný vzhled omítky na sokl pak zcela odpovídá záměru architekta stavbu odlišit od okolí nebo naopak požadavku na co nejméně nápadné řešení.

Detaily soklu

Podle typu stavby a architektury může být soklová část realizována několika způsoby: sokl uskočený, průběžný. Podívejte se na technické detaily, např. na řešení pod úrovní terénu.

Komponenty pro zateplení soklu

  1. Baumit MosaikTop: Omítka s barevnými kamínky

  2. Baumit UniPrimer: Základní nátěr

  3. Baumit StarContact: Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

  4. Baumit StarTex: Vysoce odolná sklotextilní síťovina

  5. Austrotherm XPS TOP P GK: Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem

  6. Baumit BituFix 2K: Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo

  7. Baumit SanovaProtect: Cementem pojená těsnicí malta