Jak vybrat vnitřní omítku?
star_border

Jak vybrat vnitřní omítku?

Výběr správné omítky může pozitivně zvýšit vlastnosti zdiva, šetřit náklady, minimalizovat nároky na zpracování a zabránit výskytu závad během stavby. Návrh nejvhodnějšího omítkového systému úzce souvisí se znalostí všech požadavků kladených na omítku. Nejde totiž zdaleka jen o její estetickou funkci. Vnitřní omítka zároveň sjednocuje parametry paropropustnosti, může na sebe také přebírat funkci dodatečné tepelné izolace. 

  • Hrubá nebo hladká vápenná omítka jsou tradičními omítkami nejen pro objekty památkové péče, ale i pro stavby nové.

  • Cementová omítka nabízí odolnost vůči mechanickému poškození a vlhkosti. Na trhu jsou dostupné jak jádrové, tak jednovrstvé omítky. 

  • Vápenocementová omítka nejprodávanější omítky na české trhu, odolné, spolehlivé, tradiční, odolné vůči vlhkosti

  • Sádrovou omítku tvoří hladká sádrová hmota a nehodí se pro stěny vystavené vyšší vlhkosti. Její výhodou je ale bezchybný, hladký vzhled. Trend současnosti pro bytovou i administrativní výstavbu.

  • Štuková omítka se používá často a je oblíbená díky své pevnosti a odolnosti. Jde o tradiční povrchovou úpravu jádrových omítek. 

  • Stěrková omítka se hodí v případě požadavku dokonale hladkého podkladu. Lze ji nanášet ručně nebo i pomocí stříkacího zařízení. Dokonale hladké povrchy. 

  • Tepelněizolační omítka je oblíbená díky svým tepelněizolačním vlastnostem. Ideální řešení pro cihly plněné polystyrenem a minerální vatou.


Jak postupovat při výběru omítky?

O konečném výběru konkrétní omítkové směsi rozhoduje několik faktorů.

  • Jaký je podklad, který hodlám omítnout?

Každý zdicí materiál má svá specifika z hlediska funkčních charakteristik i jakosti výsledného povrchu. Cihla, pórobeton, staré zdivo atd., vždy jde o zásadně rozdílné parametry a tím i možnosti výběru druhu vnitřních omítek.

Keramické cihelné bloky jsou ceněné pro své tepelněizolační schopnosti i přírodní původ, jejich povrch je ale více strukturovaný než u pórobetonu. Tomu je vhodné přizpůsobit i volbu omítkového systému, jehož vrstva musí nerovnosti kvalitně kompenzovat. Naproti tomu vnitřní omítka na pórobetonové zdivo umožňuje vzhledem k přesným rozměrům stavebních dílců pracovat s tenkou vrstvou.

  • Jakého konečného vzhledu omítky chci dosáhnout?

Chci úplně hladký gletovaný povrch, zahlazený, zrnitý nebo strukturovaný povrch? Otázka pro interiérového designéra, ale i pro každého svépomocného stavebníka. Ne vždy je žádoucí absolutní hladkost povrchů. Záměr může být rozdílný v chráněné historické budově, stylové vesnické krčmě nebo industriálním loftu. Každý si může v sortimentu vnitřních omítek Baumit vybrat, a to je důležité.

  • Jaké prostředí mám?

I zde rozhoduje každá drobná odlišnost o výběru vhodného řešení. Jak bylo řečeno, nejde jen o estetiku, omítky jsou i funkční součástí staveb. Stěny v objektech s vyšším zatížením vzlínající vodou je možné vhodným omítkovým systémem sanovat tak, aby bylo možné se vlhkosti rychleji a průběžně zbavovat. Pro plochy, které jsou mechanicky více namáhané, můžete vybírat z nabídky mechanicky odolných vápenocementových omítek. Nebo hledáte řešení pro vyšší tepelný odpor? Baumit nabízí i tepelněizolační omítky.

Omietka na tehlu

Zdivo z cihel

Aby bylo zajištěno jeho správné fungování, musí být zdivo z cihel v souladu s výběrem správné omítky. V závislosti na rovinnosti a typu může být zdivo omítnuto jednovrstvým nebo vícevrstvým omítkovým systémem. Výběr omítky závisí také na požadovaném vzhledu povrchu, typu prostředí, charakteru podkladu a požadavcích na funkčnost omítky.

omietka na pórobetón

Pórobetonové zdivo

Pórobetonové tvárnice jsou vyrobeny z přírodních surovin. Jedná se o přesné a lehké zdící tvárnice s vysokou propustností páry.
Přesné zdění s tvárnicemi umožňuje mimo jiné použití tenkovrstvé omítky omítky. Tloušťky těchto omítek v interiéru začínají od cca 6 mm.

Omietka na betón

Betonový podklad

Beton patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům. Používá se především pro stavbu nosných konstrukcí, překladů, pilířů, stropních desek, základů, betonových bloků apod. Existuje široká škála omítkových systémů určených pro betonový podklad – strojové omítky, vícevrstvé a tenkovrstvé omítky nebo stěrky.

Omietka na Durisol alebo Velox

Dřevocementové materiály

V současné době existuje několik alternativních omítkových prvků. Jedním z nich je ekologický materiál na bázi dřevěných štěpků. Může se jednat o stavební bloky (například Durisol) nebo sendvičové stěny se stavebními deskami (například Velox).

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Vysoko tepelněizolační zdivo

Omítkové prvky s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi mají stavební a fyzikální parametry odlišné od tradičních omítkových prvků a zvláštní pozornost je třeba věnovat jejich omítání, a to v celém procesu od výběru omítky, skladbu omítkového systému až po precizní řešení detailů.

Omietka na vápennopieskové tehly

Vápeno-pískové cihly

Ekologický materiál s vynikajícími akustickými vlastnostmi a výbornou akumulační schopnosti umožňuje použití širokého sortimentu omítek. Doporučujeme zejména omítky Klima pro lepší regulaci klimatu v interiéru.