Česká republika

Jak vybrat vnitřní omítku?
star_border

Jak vybrat vnitřní omítku?

Výběr správné omítky může pozitivně zvýšit vlastnosti zdiva, šetřit náklady, minimalizovat nároky na zpracování a zabránit výskytu závad během stavby. Návrh nejvhodnějšího omítkového systému úzce souvisí se znalostí všech požadavků kladených na omítku.

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU OMÍTKY?

  • Jaký je podklad, který hodlám omítnout? Cihla, pórobeton, staré zdivo atd.

  • Jakého konečného vzhledu omítky chci dosáhnout? Chci úplně hladký gletovaný povrch, zahlazený, zrnitý nebo strukturovaný povrch?

  • Jaké prostředí mám? Běžné obytné zóny, místnosti se zvýšenou vlhkostí, namáhané oblasti apod.

Omietka na tehlu

Zdivo z cihel

Aby bylo zajištěno jeho správné fungování, musí být zdivo z cihel v souladu s výběrem správné omítky. V závislosti na rovinnosti a typu může být zdivo omítnuto jednovrstvým nebo vícevrstvým omítkovým systémem. Výběr omítky závisí také na požadovaném vzhledu povrchu, typu prostředí, charakteru podkladu a požadavcích na funkčnost omítky.

omietka na pórobetón

Pórobetonové zdivo

Pórobetonové tvárnice jsou vyrobeny z přírodních surovin. Jedná se o přesné a lehké zdící tvárnice s vysokou propustností páry.
Přesné zdění s tvárnicemi umožňuje mimo jiné použití tenkovrstvé omítky omítky. Tloušťky těchto omítek v interiéru začínají od cca 6 mm.

Omietka na betón

Betonový podklad

Beton patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům. Používá se především pro stavbu nosných konstrukcí, překladů, pilířů, stropních desek, základů, betonových bloků apod. Existuje široká škála omítkových systémů určených pro betonový podklad – strojové omítky, vícevrstvé a tenkovrstvé omítky nebo stěrky.

Omietka na Durisol alebo Velox

Dřevocementové materiály

V současné době existuje několik alternativních omítkových prvků. Jedním z nich je ekologický materiál na bázi dřevěných štěpků. Může se jednat o stavební bloky (například Durisol) nebo sendvičové stěny se stavebními deskami (například Velox).

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Vysoko tepelněizolační zdivo

Omítkové prvky s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi mají stavební a fyzikální parametry odlišné od tradičních omítkových prvků a zvláštní pozornost je třeba věnovat jejich omítání, a to v celém procesu od výběru omítky, skladbu omítkového systému až po precizní řešení detailů.

Omietka na vápennopieskové tehly

Vápeno-pískové cihly

Ekologický materiál s vynikajícími akustickými vlastnostmi a výbornou akumulační schopnosti umožňuje použití širokého sortimentu omítek. Doporučujeme zejména omítky Klima pro lepší regulaci klimatu v interiéru.