Omítky pro historické objekty a sanace
star_border

Sanace zdiva

 • Osvědčené systémové řešení
 • Pro vlhké a zasolené zdivo
 • Vhodné pro památkovou péči

Sanace a renovace

Sanační systémy Baumit Sanova v sobě skrývají tradice a zkušenosti získané dlouholetou praxí, neustálým vývojem a snahou o zdokonalení se na základě nových poznatků v oblasti sanací staveb. Častou příčinou poškození je působení vlhkosti a vodorozpustných solí. Sanační systémy Baumit Sanova bezpečně a spolehlivě ochrání každý objekt proti působení těchto negativních vlivů.

Sůl nad zlato?

Mnoho majitelů, jejichž stavby jsou často poškozeny vysokou vlhkostí a vodorozpustnými solemi, by s tímto tvrzením zřejmě nesouhlasilo. Právě zvýšená vlhkost vynáší k povrchu konstrukcí škodlivé soli, které následně krystalizují. Soli během krystalizace nabývají na objemu, vytváří vysoký tlak a tím narušují celistvost nátěrů, omítek nebo povrchových částí zdiva.

Návrh sanačního zásahu

Každý návrh sanačního zásahu musí být připraven individuálně na základě odebraných vzorků ze stavby. Z nich naše laboratoř stanoví množství vlhkosti a stupně zasolení, abychom navrhli optimální rozsah sanačního zásahu. Samozřejmostí správného sanačního zásahu by mělo být odstranění příčin poškození objektu. Především je nutné zamezit dalšímu pronikání vlhkosti do konstrukce.

Sanační omítky

 • Certifikované podle WTA
 • Bez nutnosti sanačního podhozu („špricu“)
 • Pro různé stupně zasolení a vlhkosti

Sanační omítky Baumit

Sanační omítky Baumit se vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním odporem. Díky tomu dochází k rychlému transportu vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí za současného ukládání škodlivých solí v pórovém systému omítky.


Sanační štukové omítky

 • Vysoce paropropustná
 • Jemný přírodně bílý povrch
 • Pro exteriér i interiér

Povrchová úprava

Sanační štuková omítka vhodně doplňuje sanační souvrství a zachovává prodyšnost celé skladby.

Baumit Sanova omítka štuková se používá k vytvoření jemnějšího povrchu sanačních omítek nebo jeho sjednocení s okolními plochami.


Čistě vápenné omítky pro interiér

 • Pro objekty památkové péče
 • Splňují přísná kritéria kvality
 • Historie zachovaná pro budoucnost

Čistě vápenné omítky pro interiér jsou schopny vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům ze strany investorů, projektantů, zhotovitelů i kolegů z Ústavu památkové péče, kteří zaštiťují nejstarší a nejkrásnější stavby z oblasti historie, kultury a památkově chráněných objektů.
Systém výrobků Klima představuje čistě vápenné výrobky na bázi hydraulického vápna s vysokou paropropustností. Všechny vápenné omítky Baumit se zpracovávají klasickým způsobem bez nutnosti přípravy podkladu. Historie zachovaná pro budoucnost!

Speciální výrobky

 • Vysoce kvalitní pojivo
 • Pro omítky i zdicí malty
 • Pro exteriér i interiér

Baumit Trasit plus

Baumit Trasit plus je vysoce hydraulické trasové vápno pro přípravu omítkových a zdicích směsí. Zlepšuje zpracovatelnost a pevnost malt a omítek, snižuje nebezpečí solných výkvětů.

Baumit NHL 3,5

Baumit NHL 3,5 je přírodně hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

Příprava podkladu

 • Certifikováno podle WTA
 • Vysoce výkonný kontaktní můstek
 • Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi

Spojenec pro sanační omítky

Zajištění dostatečné přídržnosti sanačního souvrství k podkladu lze dosáhnout díky výrobku Baumit SanovaPR. Jedná se o sanační podhoz („špric“) pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování.