Sanace betonu
star_border

Sanace betonu

  • Ucelený systém produktů
  • Komplexní obnova betonových konstrukcí, balkonů
  • Ochrana výztuže proti korozi a působení soli

I beton potřebuje s roky péči

Betonové konstrukce jsou ve stavebnictví synonymem pevnosti a trvanlivosti. Základní motivací pro jejich řešení právě pomocí cementové směsi a kameniva obvykle ještě posílenou ocelovou výztuží jsou nekompromisní mechanické parametry a dlouhá životnost. Stejně jako u jiných materiálů dochází ale i u betonu k erozi vlivem prostředí.

Pokud není zajištěna dobrá ochrana zejména proti vnikání vody, dokáže právě ta cyklickými procesy zamrzání a tání způsobit velké škody. Každá trhlina či nezacelená díra dává možnost k zatékání a následnému pnutí. Podobně riziková je i koroze použitých armatur a jiných do konstrukce zakomponovaných částí. Nejčastěji se vyskytující vady betonových konstrukcí jsou pak defekty způsobené degradací betonu, korozí zábradlí nebo odkrytou výztuží balkonové desky a prorůstáním kořenů.


Baumit BetoSystem pro opravu betonových konstrukcí

Pro ochranu stávajících balkonových konstrukcí nabízí Baumit systém produkty pro sanaci betonových konstrukcí. Produkty Baumit BetoSystem zajistí dokonalé a jednoduché řešení. Součástí systému sanace betonu jsou materiály pro zastavení postupující koroze kovových dílů tak, aby nadále nedocházelo k oslabování jejich účinků. Dále systém počítá s napojováním původních betonových částí s nově aplikovanými materiály pomocí kontaktního můstku. Pro reprofilaci, tedy doplnění míst s již chybějící hmotou, slouží silnovrstvý sanační beton a jako finální úpravu je možné použít jemnou betonovou stěrku.

Sanace betonových konstrukcí je tak řešitelná v několika krocích systémově, kvalitně a s reálným výhledem na významné prodloužení životnosti původní stavby. Se správným postupem opravy betonu je možné uspořit nemalé náklady, které by představovala likvidace původní konstrukce a její kompletní znovuobnovení.

  • Balkony a lodžie

  • Sloupy a překlady

  • Betonové stěny

  • Schodišťové desky


Ochrana výztuže


Antikorozní nátěr Baumit BetoProtect pro ochranu výztuže proti korozi. Minerální složky zajišťují dokonalou přídržnost k ocelové výztuží a betonu.

Adhezní přemostění


Kontaktní můstek Baumit BetoHaft zajišťuje propojení starého a nového betonu. Pro vertikální, vodorovné a přesahující betonové konstrukce.

Sanační malta


Reprofilační malta Baumit BetoFill pro opravu a vyplnění poškozeného betonu. Vhodná pro opravy až do tloušťky 4 cm.

Betonová stěrka


Jemná bětonová stěrka Baumit BetoFinish na celoplošné i lokální vyspravení nerovností do tloušťky 5 mm. Nemrznoucí, s vysokou přilnavostí.