Česká republika

Příprava podkladu a příslušenství
star_border

Příprava podkladu

  • Široká oblast použití
  • Vysoce výkonné adheze
  • Dokonalé spojení vrstev

Nepodceňujte podklad

Předpokladem úspěšného zpracování a nezbytnou podmínkou bezchybného provedení systémových skladeb je správné posouzení a příprava podkladu. Pro výběr vhodné penetrace, kontaktního můstku apod. je vždy nutné individuální posouzení podkladu.


Základem je správný základ

U hladkých nebo nenasákavých podkladů je nutné pro zajištění dostatečného kontaktního můstku opatřit podklad základním nátěrem Baumit SuperGrund, který obsahuje křemičité plnivo a vytvoří tak dokonalou adhezi pro další vrstvy. Baumit Grund je penetrační nátěr pro silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady.

Příslušenství pro Baumacol

  • Systémové pásky
  • Balkonové profily
  • Těsnicí provazce

Kvalita je v detailech

Nejdůležitějším prvkem každé konstrukce je řešení těch nejmenších detailů. Právě tyto, nezřídka podceňované části, rozhodují o celkové životnosti a vzhledu stavby. Pro dlouhodobou životnost a kvalitu každé konstrukce je nutné řešit zodpovědně všechny detaily a využívat všechny dostupné doplňky a příslušenství k tomu určené. 

Izolační pásky

Izolačními (bandážními) páskami se posilují hydroizolační stěrky v rozích a koutech. Právě styky stěn a podlah bývají často namáhány drobnými pohyby. Tyto pohyby ale bez problému přenesou právě izolační pásky. Izolační pásky je nutné umístit mezi dvě vrstvy hydroizolace. Na výběr máte klasickou hydroizolační pásku včetně vnějších a vnitřních rohů. Pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí slouží hydroizolační těsnicí manžeta.Okapnice

Volné okraje balkonů a lodžií je vhodné opatřit systémovou okapnicí. Ta se kotví k podkladu samolepicí butylkaučukovou balkonovou páskou. Je důležité páskou zakrýt všechny prolisované otvory a okapnici včetně balkonové pásky zapracovat mezi dvě vrstvy hydroizolace. Samozřejmostí je rohová okapnice a veškeré příslušenství jako spojky a koncovky.