Příprava podkladu a příslušenství
star_border

Příprava podkladu

  • Široká oblast použití
  • Vysoce výkonné adheze
  • Dokonalé spojení vrstev

Nepodceňujte podklad

Předpokladem úspěšného zpracování a nezbytnou podmínkou bezchybného provedení systémových skladeb je správné posouzení a příprava podkladu. Pro výběr vhodné penetrace, kontaktního můstku apod. je vždy nutné individuální posouzení podkladu. Nějak se totiž bude v napojování nových vrstev chovat stará betonová mazanina, jinak zase nově aplikovaný anhydrid nebo stěrka. Před jakýmikoli úpravami nebo pokládkou nových krytin je tak nezbytné především homogenizovat podkladní vrstvy. 


Do toho spadá i sjednocení nasákavosti a průběhu zrání jakýchkoli nanášených pojiv v celé řešené ploše.

Základem je správný základ

Sebekvalitnější lepidla a stěrky nezmůžou mnoho, pokud pro ně správně nepřipravíte podklad. Příprava podkladu pod dlažbu pomocí speciálního nátěru podlahy zajistí dokonalou adhezi lepidla. Použitím kvalitní penetrace vytvoříte kontaktní můstek pro pevné spojení, které neohrozí životnost spojení nových vrstev.

U hladkých nebo nenasákavých podkladů je nutné pro zajištění dostatečného kontaktního můstku opatřit podklad základním nátěrem Baumit SuperPrimer, který obsahuje křemičité plnivo a vytvoří tak dokonalou adhezi pro další vrstvy. Tam, kde by s běžnou penetrací nebylo díky nízké porozitě podkladu vůbec možné dosáhnout spojení, je Baumit SuperPrimer schopen právě díky dodanému plnivu významně zvětšit adhezní plochu a tím i budoucí pevnost.

Naproti tomu Baumit Grund je penetrační nátěr pro silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady. Dokonalým nasycením základního materiálu dosáhnete žádoucího sjednocení nasákavosti a tedy i standardizace chování spojení pokladu a aplikované stěrky, lepidla nebo třeba sádrových omítek.

Příslušenství pro Baumacol

  • Systémové pásky
  • Balkonové profily
  • Těsnicí provazce

Kvalita je v detailech

Nejdůležitějším prvkem každé konstrukce je řešení těch nejmenších detailů. Právě tyto, nezřídka podceňované části, rozhodují o celkové životnosti a vzhledu stavby. Pro dlouhodobou životnost a kvalitu každé konstrukce je nutné řešit zodpovědně všechny detaily a využívat všechny dostupné doplňky a příslušenství k tomu určené. 

Izolační pásky

Izolačními (bandážními) páskami se posilují hydroizolační stěrky v rozích a koutech. Právě styky stěn a podlah bývají často namáhány drobnými pohyby. Tyto pohyby ale bez problému přenesou právě izolační pásky. Izolační pásky je nutné umístit mezi dvě vrstvy hydroizolace.

Pro aplikaci v přímých úsecích styků stěn a vodorovných konstrukcí máte na výběr klasickou hydroizolační pásku. K řešení rohových detailů, kde by mohlo docházet k zatékání, je možné použít tvarovou bandáž v provedení pro vnější i vnitřní roh. Pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí slouží hydroizolační těsnicí manžeta.Okapnice

Volné okraje balkonů a lodžií je vhodné opatřit systémovou okapnicí. Ta se kotví k podkladu samolepicí butylkaučukovou balkonovou páskou. Je důležité páskou zakrýt všechny prolisované otvory a balkónovou okapnici včetně pásky zapracovat mezi dvě vrstvy hydroizolace. Tak je zajištěn dokonalý a především vodotěsný kontakt všech vrstev. Samozřejmostí je rohová okapnice a veškeré příslušenství jako spojky a koncovky, aby byl systém skutečně kompletní a maximálně spolehlivý.