Česká republika

Koupelna - lepení obkladů krok za krokem
star_border

Koupelna - lepení obkladů krok za krokem

Pokud jsou stěny a podlahy trvale vystaveny vlhkosti, obklad musí čelit zvýšeným nárokům. Také v tomto případě systém Baumacol zajistí správnou skladbu obkládaných ploch.


1. Podkladní beton
2. Baumit SuperPrimer/Grud: Základní nátěr
3. Baumit Baumacol Preciso/Baumit FlexBeton: Spádová vrstva
4. Baumit Okrajová dilatační páska: Dilatační páska
5. Baumit Baumacol Proof: Hydroizolační stěrka
6. Baumit Baumacol Strap Plus: Hydroizolační páska
7. Baumit Baumacol Basic: Lepicí páska
8. Baumit Baumacol Polyurethane/Silikon: Pružný tmel
9. Baumit Baumacol PremiumFuge: Spárovací hmota

Aplikační postup - Krok za krokem


1. Připravíme si potřebné nářadí a materiál. Před lepením musí být podklad důkladně vyčištěn. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a nesmí být zmrzlý.


2. V případě potřeby použijte podlahové stěrky Baumit Nivello pro vyrovnání nerovností nebo Baumit FlexBeton pro vytvoření spádové vrstvy.


3. Pro lepší přídržnost a vyrovnání nasákavosti podklad ošetříme penetračním nátěrem Baumit Grund nebo Baumit SuperPrimer.


4. Místa vystavená přímému styku s odstřikující vodou, jako jsou sprchy, koupelny apod., musí být ošetřeny izolačním nátěrem Baumit Baumacol Proof nebo stěrkou Baumacol Protect.


5. Před nanesením izolačního nátěru vložíme do rohu Hydroizolační pásku.


6. Lepidlo na obklady a dlažbu naneseme vhodnou zubovou stěrkou v úhlu 45 - 60°. Pro lepší přídržnost obkladových prvků k podkladu doporučujeme lepidlo nanést na podklad i na spodní stranu obkladu.


7. Do připraveného lepicího lůžka lehce zatlačíme obkladové prvky. Umístění obkladu nebo dlažby můžete upravit do cca 5 minut. Případné zbytky lepidla odstraníme mokrou houbou.


8. Po zaschnutí lepidla zatlačíme spárovací hmotu diagonálně do spár pomocí gumové stěrky. Po 5 až 15 minutách obklad a dlažbu umyjeme čistou vodou pomocí měkké houby.


9. Silikonový tmel vtlačíme do spár spárovací pistolí. Je vhodný pro uzavření dilatačních nebo spojovacích spár.