Česká republika

Okenní a dilatační profily, tvorba bosáží
star_border

Okenní a dilatační profily, tvorba bosáží

  • Pružné napojení na výplně otvoru
  • Řešení objektových dilatačních spár
  • Bosáže na zateplovacích systémech

Okenní a dveřní připojovací profily

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel: lišta s těsnicím páskem pro přenesení pohybů ve třech směrech
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus: lišta s těsnicím páskem pro přenesení pohybů ve dvou směrech, barva bílá
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color: lišta s těsnicím páskem pro přenesení pohybů ve dvou směrech, ve 2 barevných provedení
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS: lišta s těsnicím páskem, barva bílá
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR
: lišta s těsnicím páskem, barva bílá
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color: lišta s těsnicím páskem, v 5 barevných provedení

Dilatační profily

Dilatační profil V: pro dilatační spáry šířky 5 až 25 mm v oblasti nároží
Dilatační profil E: pro dilatační spáry šířky 5 až 25 mm v ploše fasády
Dilatační profil Mini: pro dilatační spáry šířky 5 až 25 mm v oblasti nároží

Profily pro tvorbu bosáží

Profil pro tvorbu bosáží: profily na plochu fasády, vnější i vnitřní rohy