Lepicí hmoty
star_border

Lepicí hmoty

  • Vysoká přídržnost
  • Na běžné i speciální podklady
  • Jednoduché zpracování 

Fixujeme k podkladu

Lepicí hmoty slouží pouze k přilepení fasádního izolantu na podklad, nelze jimi následně stěrkovat. Desky z extrudovaného polystyrenu je doporučeno v místě soklu lepit na svislou asfaltovou hydroizolaci pomocí lepicí hmoty Baumit BituFix 2K. V případě podkladu na bázi dřeva, např. OSB desky, je možné fasádní desky lepit bezcementovým lepidlem Baumit DispoFix, které se na fasádní tepelněizolační desky nanáší celoplošně (např. ozubeným hladítkem).

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů.

Tepelněizolační desky se lepí pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60 % přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu.

U tepelněizolačních systémů s obkladem činí plocha slepu minimálně 60 %. Vnitřní terče se umísťují pomocí schématu níže:

Je možné využít i celoplošné lepení na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým hladítkem, velikost zubů 8–10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1 bm). Desky minerální vlny s kolmými vlákny vyžadují vždy celoplošné lepení.

Lepicí a stěrkové hmoty

Celou řadu výrobků je možné zpracovávat jak pro lepení, tak i stěrkování izolantů. Více informací naleznete v sekci Lepicí a stěrkové hmoty.