Hmoždinky

Hmoždinky

 • Kovové i plastové trny
 • Šroubovací i zatloukací trny
 • Povrchová i zapuštěná montáž

Mechanická stabilita a spolehlivost

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje spolehlivost a stabilitu systému dokonalým spojením s nosným podkladem. Podle způsobu montáže se hmoždinky dělí na šroubovací a zatloukací. Různé mohou být i materiály trnu - plastové, kovové a jejich kombinace. Montáž může být provedena jako povrchová a nebo zapuštěná (pouze pro šroubovací hmoždinky).

Není podklad jako podklad

Hmoždinky pro zateplovací systémy se řídí předpisem EAD 330196-00-0604 (původně ETAG 014), který mimo jiné kategorizuje nosné podklady, do kterých bude hmoždinka ukotvena.  Každá hmoždinka má definovaný vhodný podklad, pro který je určena, a nedodržení této zásady může vést k pozdějším zásadním poruchám zateplovacích systémů.

 • Kategorie A: obyčejný beton

 • Kategorie B: plné zdivo

 • Kategorie C: duté nebo děrované zdivo

 • Kategorie D: beton z pórovitého kameniva

 • Kategorie E: autoklávový beton (pórobeton)


Šroubovací hmoždinky

 • Hmoždinky Baumit S: ocelový trn, povrchová i zapuštěná montáž, kategorie A, B, C, D a E

 • Hmoždinky Baumit E: ocelový trn, zápustná montáž do fasádního polystyrenu, kategorie A, B, C, D a E

Hmoždinky Baumit S - ukázka kotvení minerálních desek

Zatloukací hmoždinky

 • Hmoždinky Baumit N: ocelový trn, povrchová montáž, kategorie A, B, C, D, E

 • Hmoždinky Baumit SDX 8: plastový trn, povrchová montáž, kategorie A, B, C, D, E