Česká republika

Hmoždinky

Hmoždinky

  • Kovové i plastové trny
  • Šroubovací i zatloukací trny
  • Povrchová i zapuštěná montáž

Mechanická stabilita a spolehlivost

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje spolehlivost a stabilitu systému dokonalým spojením s nosným podkladem. Podle způsobu montáže se hmoždinky dělí na šroubovací a zatloukací. Různé mohou být i materiály trnu - plastové, kovové a jejich kombinace. Montáž může být provedena jako povrchová a nebo zapuštěná (pouze pro šroubovací hmoždinky).

Není podklad jako podklad

Hmoždinky pro zateplovací systémy se řídí předpisem EAD 330196-00-0604 (původně ETAG 014), který mimo jiné kategorizuje nosné podklady, do kterých bude hmoždinka ukotvena.  Každá hmoždinka má definovaný vhodný podklad, pro který je určena, a nedodržení této zásady může vést k pozdějším zásadním poruchám zateplovacích systémů.


  • Kategorie A: obyčejný beton

  • Kategorie B: plné zdivo

  • Kategorie C: duté nebo děrované zdivo

  • Kategorie D: beton z pórovitého kameniva

  • Kategorie E: autoklávový beton (pórobeton)

Šroubovací hmoždinky

Hmoždinky Baumit S: ocelový trn, povrchová i zapuštěná montáž, kategorie A, B, C, D a E
Hmoždinky STR U 2G
:  ocelový trn, povrchová i zapuštěná montáž, kategorie A, B, C, D a E
Hmoždinky Termoz CS 8: ocelový trn s prodlouženou plastovou částí, povrchová i zapuštěná montáž, kategorie A, B, C, D a E
Hmoždinky Termoz SV II ecotwist: ocelový trn, zápustná montáž do fasádního polystyrenu, kategorie A, B, C, D a E
Hmoždinky STR H: ocelový trn, na dřevo a plech do tloušťky 0,75 mm

Hmoždinky Baumit S - ukázka kotvení minerálních desek

Zatloukací hmoždinky

Hmoždinka Baumit N: ocelový trn, kategorie A, B, C, D, E
Hmoždinky Baumit SDX 8
: plastový trn, kategorie A, B, C, D, E
Hmoždinky H3: plastový trn, kategorie A, B, C
Hmoždinky Termoz PN 8: plastový trn, kategorie A, B, C
Hmoždinky H1 eco: ocelový trn, kategorie A, B, C