Samočisticí omítky a barvy
star_border

Baumit Nanopor pro dlouhodobě čisté fasády

  • Nanokrystalický povrch
  • Samočisticí schopnost
  • Vysoká paropropustnost

Při výběru fasádní omítky bychom měli uvažovat o více faktorech než jen o ceně. Jedním z velmi důležitých parametrů je dlouhodobá udržitelnost a čistota fasády.

Dlouhodobě čistá fasáda

Inovačné centrum Wopfing

Fasáda budovy nemá splňovat jen základní vlastnosti, jako např. ochrana proti chladu, hluku, vlhkosti, ale musí také splňovat estetické a optické požadavky. Ve své funkci je fasáda stejně jako pokožka neustále vystavena vlivům vnějšího prostředí, jejichž působením dojde dříve či později ke znečištění.  Projektem "Čistá povrchová úprava" se zabýval v centrální laboratoři koncernu ve Wopfingu, více jak 10 roků, výzkumný tým pod vedením Dr. Jürgena Lorenze. Tým kladl největší důraz na poznatky z oblasti nanotechnologií. Výsledkem práce je produkt "Baumit Nanopor" - anti-aging produkt pro věčnou krásu vašeho domu.

Nanotechnologie

Nanotechnologie se zabývá vytvářením, výzkumem a využíváním extrémně malých struktur. Slovo „nano“ pochází z řečtiny a znamená „trpaslík“. Odborníci a média označují nanotechnologii jako klíčovou technologii 21. století. Namísto „výš a ještě dál“ je jejich motto „menší, rychlejší a ještě rychlejší“.

Jeden nanometr (nm = 1 milióntina milimetru) odpovídá zhruba jedné desetitisíciny tloušťky lidského vlasu, takže jsme již v oblasti nejmenších části atomů a molekul. Základními prvky této technologie jsou nanočástice (jedna je menší než 100 nm). Cílenou konstrukcí materiálů na atomové úrovni, stejně jako využívání zvláštních jevů, které se vyskytují v tomto malém měřítku, otevírají mnoho nových možností téměř ve všech oblastech přírodních věd, jako je energie, životní prostředí, IT, medicína nebo farmacie. Nanotechnologie také umožňují vývoj nových stavebních materiálů a zdokonalení původních stavebních materiálů. Nanočástice nelze vidět, ale projevy jejich činnosti můžeme zaznamenat formou nových, kvalitnějších, efektivnějších a trvanlivějších řešení, která se stále častěji používají i ve stavební praxi.


Strukturovaný povrch běžné omítky vytváří podmínky pro usazování prachu, který je živnou půdou pro různé mikroorganismy.

Štruktúra Nanopor omietky pod mikroskopom

Mikroskopicky hladký povrch chrání fasádu před usazováním nečistot a je prvním předpokladem pro zachování čistého vzhledu.

Povrch omítky Baumit NanoporTop je mikroskopicky hladký a má takzvanou „nanoporózní“ strukturu. Tyto nanopóry jsou menší než miniaturní organické i anorganické částice nečistot, které se z tohoto důvodu nemohou „pevně“ usazovat na povrchu. Nízký elektrostatický náboj navíc nepřitahuje nečistoty a tím umožňuje fasádě lépe odolávat externím vlivům (např. vítr, déšť, sníh, účinek UV záření a teplotní změny) a dochází tak k uvolňování nečistot z fasády. Díky samočisticí schopnosti zůstává fasáda přirozeně čistá a trvale krásná.

Nanopor pod mikroskopem

Omítky s vysokým stupněm odpudivosti vody (hydrofobní chování) využívají vliv silného povrchového napětí na vodní kapku, která má ve formě malé kuličky minimální kontakt s povrchem omítky. Fasáda se umývá rychle stékající vodou, ale nikoliv v místech, kde se vytváří přirozené odstínění proti dešti - pod balkony, římsami a vyčnívajícími konstrukcemi.

Baumit NanoporTop díky své tenké hydrofilní vrstvě na povrchu omítek pracuje na zcela novém principu. Obsahuje nanopóry, které absorbují vlhkost a snižují povrchové napětí v kapce vody. Tato voda proniká do horní vrstvy omítky a při opakovaném odpařování vyvíjí tlak na nečistoty uchycené na omítce. Nanopóry jsou aktivní při zachování optimálního režimu vlhkosti nejen v kontaktu s dešťovou vodou, ale také s vlhkostí vzduchu.

Hydrofóbny povrch omietky

Kapka vody na vodoodpudivém (hydrofobním) povrchu standardní omítky.

Hydrofóbny povrch omietky

Kapka vody na nasákavém (hydrofilním) povrchu omítky Baumit NanoporTop.

Investice do budoucna

Společnost Baumit vytvořila v průběhu desetiletí trvajícího vývoje vysoce kvalitní a trvanlivé, fasádní systémy s dlouhou životností. Na fasády však působí nepřetržitě znečištění a povětrnostní podmínky a mění v půběhu roků její vzhled. K zachování hezkého vzhledu budovy je třeba po několika letech fasádu opticky sanovat, tedy ošetřit ji minimálně novým nátěrem, což samozřejmě přináší nezbytné náklady (jako jsou např. materiál, práce, lešení).


Díky vynikajícím vlastnostem omítky Baumit NanoporTop zůstává fasáda zhruba dvakrát déle čistá a krásná, což šetří náklady na údržbu a nový nátěr. Při renovacích fasád doporučujeme silikátovou barvu Baumit SanovaColor, která je ideálním řešením pro obnovu povrchu starších zateplovacích a omítkových systémů, zejména v případě povrchového znečištění mikroorganismy.