Menu

clear
star_border

Příprava podkladu

  • Široká oblast použití
  • Vysoce výkonná adheze
  • Dokonalé spojení jednotlivých vrstev

Dokonalé spojení

Vysoce výkonné kontaktní můstky a penetrace určené pro dokonalé spojení omítek s podkladem. Sjednocují vlastnosti a nasákavost všech běžných druhů minerálních podkladů.


Pro vápenocementové omítky

  • Baumit přednástřik: strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

  • Baumit SpeedFix: rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky.

  • Baumit ReCompact: penetrace na bázi vodního skla pro zpevnění pískujících, křehkých a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

  • Baumit BetonPrimer: výkonný kontaktní můstek pro nanášení strojově zpracovatelných vápenocementových omítek na hladké betonové stěny v interiéru.


Pro sádrové omítky

  • Baumit BetonKontakt: výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

  • Baumit vyrovnávač nasákavosti: Vodou ředitelný interiérový základní nátěr pod omítky se sádrovým pojivem při silně nebo nerovnoměrně nasákavém podkladu.