Menu

clear
star_border

Tepelněizolační zdicí malty

  • Pro tepelněizolační zdiivo
  • Minimalizuje tepelné mosty spárami
  • Nižší tepelná vodivost

Baumit Termo malta 50

Tepelněizolační malty se používají všude tam, kde je nutné zlepšit tepelněizolační vlastnosti zdiva. Lepšího součinitele tepelné vodivosti zdicí malty se dosáhne odlehčením - přidáním perlitu. Baumit Termo malta 50 je vhodná pro všechny druhy zdicích prvků, především pro tepelněizolační cihly a tvarovky.