Menu

clear
star_border

Tradiční zdicí malty

  • Pytlované i volně ložené
  • Zdění i za nízkých teplot
  • Zakládací malty

Zdicí malty MM 100 a MM 50

Tradiční vápenocementové zdicí malty se používají na zdění vnitřních a vnějších nosných stěn a pilířů i na vnitřní nenosné příčky. Jsou vhodné pro maloformátové cihly a svisle děrované cihelné bloky.


  • Baumit MM 100: třída M 10 (pevnost v tlaku 10 MPa)

  • Baumit MM 50: třída M 5 (pevnost v tlaku 5 MPa)


Zdicí malty MM 100 a MM 50 jsou zpracovatelné ručně i strojově, vyráběny v pytlích i volně ložené. Zdicí maltu MM 100 je možno použít i jako zakládací maltu.

Jsme schopni zajistit i strojní zařízení na kontinuální míchání nebo dopravu na delší vzdálenosti.

Zdění v zimě

Při dodržení bezpečnostních opatření lze zdít i za chladného počasí.

  • Baumit zdicí malta 100 W: třída M 10 (pevnost v tlaku 10 MPa)

  • Baumit zdicí malta 50 W: třída M 5 (pevnost v tlaku 5 MPa)

Lícové cihly Klinker

Lícové cihly Klinker se vyznačují nízkou nasákavostí. Z tohoto důvodu se musí pro jejich zdění a spárování používat speciální výrobek Baumit Klinker. Obsahuje tras, který eliminuje možnost vzniku výkvětů z malty.