Baumit Spritz / Baumit Přednástřik 2 mm

Cementový podhoz 2 mm, "špric"

Ručně i strojově zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

  • Sjednocení vlastností podkladu

  • Pod vápenné a vápenocementové omítky

  • Dokonalé spojení omítky s podkladem

Minerální cementová omítky s vysokou přídržností k podkladu.

Baumit Spritz / Baumit Přednástřik 2 mm