Baumit Trasit plus

Hydraulické trasové vápno do omítek a malt

Vysoce hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

  • Určené k přípravě staveništních malt

  • Zejména pro oblast památkové péče

  • Pro přípravu zdicích malt o omítek

Baumit Trasit plus lze míchat s dalším stavebním vápnem, trasem nebo cementem. Baumit Trasit plus se nesmí míchat se sádrou, síranovzdorným nebo hlinitanovým cementem.

Baumit Trasit plus