Baumit NHL 3,5

Přirozené hydraulické vápno

Přirozené hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

  • Pro přípravu staveništních malt a omítek

  • Pro historické budovy a objekty památkové péče

  • S vysokou paropropustností

Baumit NHL 3,5