Baumit Alpha 3000

Litý potěr na bázi síranu vápenatého třídy CA-C30-F6

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA–C30–F6) pro strojní zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

  • Pro tloušťky již od 10 mm

  • Objemově stálý materiál bez prasklin a deformací

  • Samonivelační efekt ulehčuje práci a šetří čas

Množství záměsové vody se nastavuje na základě měření konzistence tak, aby rozliv směsi byl v rozmezí hodnoty 420 - 450 mm (rozlivová zkouška s nádobou PFT 1,3 l, na nesavém a hladkém podkladu).

Baumit Alpha 3000