Česká republika

Baumit Alpha 2000

Litý potěr na bázi síranu vápenatého třídy CA-C20-F5

Litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

  • Pro tloušťky již od 25 mm

  • Objemově stálý materiál bez prasklin a deformací

  • Ideálně rovinná podlaha bez nutnosti broušení

Množství záměsové vody se nastavuje na základě měření konzistence tak, aby rozliv směsi byl v rozmezí hodnoty 420 - 450 mm (rozlivová zkouška s nádobou PFT 1,3 l, na nesavém a hladkém podkladu).

Varianty

Velikost balení
40 kg pytel
Počet kusů na paletě
35
Pevnost v tlaku
≥ 20 N/mm² (po 28 dnech)
Min. tloušťka
25 mm - pro oddělený potěr: 30 mm, plovoucí potěr: 35 mm (na akustické izolaci)
Pevnost v tahu za ohybu
≥ 5 N/mm²
Spotřeba
cca 18 kg/m²/cm
Vydatnost
cca 2,2 m²/cm/pytel
Pochůznost
po 24 hod
Zrnitost
max. 2 mm
Pevnost v tlaku
≥ 20 N/mm² (po 28 dnech)
Min. tloušťka
25 mm - pro oddělený potěr: 30 mm, plovoucí potěr: 35 mm (na akustické izolaci)
Pevnost v tahu za ohybu
≥ 5 N/mm²
Spotřeba
cca 18 kg/m²/cm
Vydatnost
cca 55 m²/t /cm
Pochůznost
po 24 hod
Zrnitost
max. 2 mm
Baumit Alpha 2000
star_border