Podlahový polystyren EPS-T

Podlahový polystyren pro snížení kročejového hluku

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku. Rozměr 500x1000 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,044 W/mK.

Podlahový polystyren EPS-T