Soklová hmoždinka

Pro ukotvení soklových profilů

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Soklová hmoždinka