Česká republika

Soklová hmoždinka

Pro ukotvení soklových profilů

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Varianty

Velikost balení
100 ks balení
Spotřeba
3 ks/bm
Vydatnost
33,3 bm/balení
Délka a tloušťka
60 mm
Velikost balení
100 ks balení
Spotřeba
3 ks/bm
Vydatnost
33,3 bm/balení
Délka a tloušťka
80 mm