Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti

Sklotextilní síťovina, na stavbách také nazývaná jako perlinka, pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech.

  • Zesílená síťovina

  • Extrémně silná

  • Odolná proti alkáliím

Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se na podklad nanese stěrková hmota (např. Baumit StarContact) a do ní se ve svislých pásech a bez přesahů vtlačí sklotextilní síťovina Baumit StrongTex (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí).

Baumit StrongTex