Přídavný talíř T140

Zvětšení průměru talíře hmoždinky Baumit Wood

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit Wood. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř T140