Přídavný talíř KWL a R-KWX

Zvětšení průměru talíře hmoždinky

Pro zápustnou montáž hmoždinek R-TFIX-8SX do minerálních fasádních desek třídy TR 10 (90mm a 110mm) a tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel) (140mm).

Přídavný talíř KWL a R-KWX