Menu

clear

Baumit Betonový potěr Speed

Rychleschnoucí cementový podlahový potěr třídy CT-C30-F5

Rychleschnoucí cementový podlahový potěr (EN 13813, CT–C30–F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky. Za 24 hod. vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v interiéru i v exteriéru.

  • Pochozí již po 18 hod.

  • Pro tloušťky 40-100 mm

  • Vhodný pro podlahové vytápění

Baumit Betonový potěr Speed
star_border

Pochozí po 18 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách). Již vyschlý Baumit Betonový potěr Speed se vyznačuje velmi nízkým dodatečným přijímáním vlhkosti. Zbytková vlhkost měřená CM metodou po 24 hodinách dosahuje hodnot < 2,5 % (při teplotě ≥ 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu ≤ 65 %).

Velikost balení
25 kg pytel
Počet kusů na paletě
54
Pevnost v tlaku
min. 30N/mm²
Min. tloušťka
40mm
Pevnost v tahu za ohybu
min. 5N/mm²
Spotřeba
cca 20kg/m²/cm
Vydatnost
cca 1.25m²/cm/pytel
Pevnostní třída
CT
Pochůznost
po 18h
Zrnitost
4mm