Menu

clear

Fasádní desky Resolution

Výjimečné tepelně izolační vlastnosti oproti běžným fasádním deskám

Fasádní tepelně izolační desky z tuhé fenolitické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelně izolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny. Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,022 W/mK

Fasádní desky Resolution
star_border

Varianty

Související obsah