pravidla soutěže
star_border

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE:
BAUMIT, spol. s r.o., 
IČ: 48038296, DIČ CZ 48038296,
sídlem Průmyslová 1841, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15358,
(dále též „Pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR:
CONTIMEX, spol. s r.o., 
IČ: 49454862, DIČ 49454862, 
sídlem Komenského 667/38, Kuřim, PSČ 664 34, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13124,
(dále též „Organizátor“).

3. NÁZEV SOUTĚŽE:
Baumit na Hradech 2023 (dále jen „Soutěž“).

4. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Od 12. 6. 2023 do 18. 6. 2023.

5. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE:
a) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku ČR, Zákon č. 89/2012 Sb.
c) Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku (dále jen FB) a být fanouškem stránky Pořadatele Soutěže: https://www.facebook.com/baumitcesko/

6. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
Podmínkou účasti v Soutěži je umístění fotografie Soutěžícího s pomalovanou tváří a logem nebo nápisem Baumit (dále jen „soutěžní fotografie“) pod soutěžní post, kterým Pořadatel soutěž vyhlásil na FB stránce https://www.facebook.com/baumitcesko/ 

7. CO URČÍ VÝHERCE:

Tříčlenná porota sestavená pořadatelem vybere 20. 6. 2023 celkem 10 výherců ze Soutěžících, a to podle kreativity a zajímavosti fotografií umístěných Soutěžícími pod soutěžním postem.

8. VÝHRY V SOUTĚŽI:
a) Každý výherce získá v této Soutěži 2 vstupenky na festival HRADY CZ 2023 (www.hradycz.cz).
b) Vstupenky může výherce použít jednorázově pro jeden z níže uvedených sobotních termínů festivalu:
• 15. 7. Točník
• 22. 7. Kunětická Hora
• 29. 7. Švihov
• 5. 8. Rožmberk nad Vltavou
• 12. 8. Veveří
• 19. 8. Hradec nad Moravicí
• 26. 8. Bouzov
• 2. 9. Bezděz

9. KOMUNIKACE O VÝHRÁCH A DORUČENÍ VÝHER
a) Výherci budou Pořadatelem po skončení soutěže oznámeni pod soutěžním statusem na FB stránce https://www.facebook.com/baumitcesko/, a to nejpozději do 21. 6. 2023. 
b) Výherci budou následně Pořadatelem vyzváni, aby nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení této výzvy zaslali svou korespondenční adresu do zpráv FB stránky https://www.facebook.com/baumitcesko/, a to za účelem doručení jejich výhry. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.
c) Výhra bude Pořadatelem odeslána výherci prostřednictvím České pošty nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení korespondenční adresy od výherce.

10. INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:  
Dotazy a informace na FB stránce https://www.facebook.com/baumitcesko/

11. DALŠÍ PODMÍNKY
a) Umístěním soutěžní fotografie na internetovou adresu https://www.facebook.com/baumitcesko/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly Soutěže.
b) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/baumitcesko/.
b) Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže a pro doručení výhry výherci. Dále pak i souhlas s užitím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec (město) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, a to zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k těmto osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jím poskytnutých osobních údajů z evidencí vedených Pořadatelem. Pořadatel oznámí zpracovávání poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
c) Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím těchto děl ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, nebo jejich částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků nebo pro obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie nebo videa, které vytvoří a předá do Soutěže, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže.
d) Každý Soutěžící může vyhrát nejvýše jednou.
e) Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
f) Pravidla ve svém platném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na FB profilu Pořadatele (https://www.facebook.com/baumitcesko/).