pravidla soutěže
star_border

Pravidla soutěže

POŘADATEL SOUTĚŽE:
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

IČO: 48038296
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358.

NÁZEV SOUTĚŽE:
Úžasné léto s Baumitem
dále jen „Soutěž“.

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Od 3. 6. 2019 do 28. 6. 2019 včetně uvedených dnů.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE:
a) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, dále jen „Soutěžící“.
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké ve smyslu ust. dle § 22 Občanského zákoníku ČT, zákon č. 89/2012 Sb.
c) Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku (dále jen FB) a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce Pořadatele Soutěže: https://www.facebook.com/baumitcesko/

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
a) Podmínkou účasti v Soutěži, která bude v době jejího trvání realizovaná na FB stránce https://www.facebook.com/baumitcesko/ je umístění fotografie Soutěžícího pod soutěžní post vydaný Pořadatelem soutěže spjatým s vyhlášením soutěžního kola.
b) Fotografie je možné vkládat do Soutěže v termínech jednotlivých kol.
• I. kolo: 3. – 6. 6. 2019
• II. kolo: 10. – 13. 6. 2019
• III. kolo: 17. – 20. 6. 2019
• IV. kolo: 24. – 27. 6. 2019
c) Pořadatel vybere v každém kole 6 výherců ze Soutěžících, a to z fotografií umístěných Soutěžícími pod jeho postem s vyhlášením daného kola soutěže. Výběr výherců proběhne na základě rozhodnutí Pořadatele.

VÝHRY V SOUTĚŽI:
a) Každý výherce získá v této Soutěži 2 vstupenky na festival České hrady 2019 (www.ceskehrady.cz).
b) Vstupenky může výherce použít jednorázově na jednom ze zvolených termínů festivalu, a to pouze v sobotní den:
• 13. 7. Točník
• 20. 7. Kunětická Hora
• 27. 7. Švihov
• 3. 8. Rožmberk nad Vltavou
• 10. 8. Veveří
• 17. 8. Hradec nad Moravicí
• 24. 8. Bouzov
• 31. 8. Bezděz
c) Výherci výhry budou pořadatelem vyhlášeni na FB stránce
https://www.facebook.com/baumitcesko/ vždy v pátek, v týdnu kdy probíhá Soutěž (7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.), a to pod soutěžním statusem.
d) Výherci budou následně Pořadatelem vyzváni k zaslání korespondenční adresy do zpráv FB stránky https://www.facebook.com/baumitcesko/ nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhlášení výherců. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.
e) Výhra bude Pořadatelem zaslána výherci prostřednictvím České pošty s.p. nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení korespondenční adresy od výherce za předpokladu, že tuto adresu obdrží Pořadatel do 5 pracovních dní od vyhlášení a zveřejnění výherce https://www.facebook.com/baumitcesko/.
f) Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
a) Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/baumitcesko/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly Soutěže. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/baumitcesko/.
b) Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jím poskytnutých osobních údajů z evidencí vedených Pořadatelem. Pořadatel oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
c) Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím těchto děl ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, nebo jejich částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie nebo videa, který vytvoří a předá do Soutěže, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže.

DALŠÍ PRAVIDLA
a) V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
b) Podrobná pravidla ve svém platnémznění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na FB profilu Pořadatele (https://www.facebook.com/baumitcesko/)


V Brandýse nad Labem 31. 5. 2019