Vize & mise
star_border

Vize
Chceme, aby všichni lidé měli zdravé, energeticky úsporné a krásné bydlení.

Mise

Pod značkou Baumit vyrábíme a prodáváme stavební hmoty pro fasády, omítky a potěry, stejně jako výrobky pro lepení obkladů a dlažeb, hrubou stavbu, zahradní úpravy a zpevněné plochy.

Hodnoty

Jako rodinný podnik si uvědomujeme naši společenskou zodpovědnost. Myslíme a jednáme v dlouhodobém měřítku a se zaměřením na zákazníka.

Jsou pro nás důležité následující hodnoty:

 • důvěra,
 • respekt,
 • profesionalita,
 • jednání.

Ideály
 • Jsme mezinárodně činný rodinný podnik se sídlem v Rakousku, který poskytuje služby v oblasti stavebnictví, průmyslu a životního prostředí.
 • Nabízíme vysoký standard kvality v oblasti marketingu, poradenství a ve službách našim zákazníkům, v oblasti výroby šetrné k životnímu prostředí a v oblasti rozvoje zaměstnanců.
 • Chceme získat vysoký tržní podíl jak na trhu domácím, tak i na trzích zahraničních, na nichž jsme aktivní.
 • Náš podnik chceme rozvíjet a zabezpečit do budoucna pomocí inovací a neustálého zlepšování ve všech obchodních oblastech.
 • Jsme týmem, v němž každý pracovník přispívá svým dílem k úspěchu. Připisujeme vysokou hodnotu individuálnímu odbornému a osobnímu rozvoji každého jednotlivce.
 • Chceme, aby naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci byli zaměření na výkon, byli odpovědní a byli vzorem.
 • Férovým a vyváženým chováním v našich obchodních vztazích vytváříme dlouhodobé a pevné vztahy, a to jak směrem ven, k našim zákazníkům, tak i směrem dovnitř, k našim pracovníkům.
 • Udržitelnost: své jednání usměrňujeme v souladu s konceptem udržitelnosti a usilujeme o optimální, vyvážený vztah mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými požadavky.
 • Neseme spoluzodpovědnost za životní prostředí a chceme na něj při všech našich aktivitách brát ohled.
 • Naši organizaci chceme utvářet flexibilně, otevřeně a kooperativně.
 • Chceme hospodařit s vidinou dlouhodobých zisků a tím si zajistit i dlouhodobou existenci a další rozvoj v budoucnu.

Etický kodex

Dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích. Je základní normou chování a jednání, naše hlavní zásady:

 • jednání v souladu se zákony a jejich respektování,
 • podstupování férové hospodářské soutěže,
 • odmítání korupce / přijetí či nabídnutí neoprávněné výhody,
 • ochrana životního prostředí a zdraví při práci,
 • zamezení konfliktu zájmů,
 • ochrana dat,
 • respekt vůči spolupracovníkům, partnerům a konkurenci.