star_border

Fasáda roku 2017

Do sedmáctého ročníku bylo přihlášeno celkem 116 objektů, stavby byly podle charakteru rozděleny do pěti kategorií. Přihlašovatelé vítězných staveb získali 25 000 Kč za prvenství v každé z pěti kategorií a v tomto roce poprvé také umělecky
ztvárněnou sošku Fasádea.

Vítěz kategorie Novostavba rodinného domu

Rezidence Waltrovka, Praha 5 – Jinonice
Investor: REZIDENCE WALTROVKA ALFA, s.r.o.
Projektant: ADR, s.r.o.
Zhotovitel: VIRCO s.r.o.


Odůvodnění poroty: Soubor rodinných domů řešených na principu low-rise / high-density jako příklad hromadně pořízeného individuálního bydlení spojujícího výhody obou systémů a splňujícího nároky náročnější městské klientely.
Jednoduchá, racionální organizace stavebních objemů, dobře volená materiálová kombinace i slušné řemeslné provedení jsou vizitkou celého realizačního týmu.

Vítěz kategorie Novostavba bytového domu

Projekt bytového domu Vítkovka, Koněvova 2894/37,39, Praha 3
Investor: BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.
Projektant: A.LT Architekti v.o.s.
Zhotovitel: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.


Odůvodnění poroty: Porota ocenila jednoduchou, disciplinovanou, ale zároveň kultivovanou architekturu. Výrazové prostředky fasády – podokenní římsy, tvarování zábradlí či barevné odlišení objemů není samoúčelné. Užití zateplovacího systému Baumit Star a kreativních omítek Baumit je účelné a pestré, přitom se však nepřiměřeně neprosazuje a vhodně navazuje na kontext sousedních historických budov.

Vítěz kategorie Novostavba nebytového objektu

Centrum pro handicapované studenty se studentským klubem Jihočeské univerzity, České Budějovice
Investor: Jihočeská univerzita, České Budějovice
Projektant: Atelier Dvořák architekti
Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.


Odůvodnění poroty: Elegantně působící architektura přízemního pavilonu zasazená do parkově upraveného prostředí kombinuje svými proporcemi vylehčeně působící markýzu z pohledového betonu se svislými stěnami střídající prosklení v černých rámech na celou světlou výšku se světlými omítnutými částmi obvodového pláště. Porota ocenila i provedení omítkové směsi Baumit CreativTop-Fine s jemným zrnem 1 mm.

Vítěz kategorie Rekonstrukce historického objektu

Obnova vnějšího pláště budovy Okresního soudu, Opava
Investor: Okresní soud, Opava
Projektant: KANIA a.s.
Zhotovitel: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.


Odůvodnění poroty: Střídmá pozdně klasicistní architektura je dotvořena elegantní kombinací bílého korpusu, šedého soklu a zelené střechy, doplněných žulovými reliéfy v tympanonu. Porota ocenila řemeslně dobře zvládnutý detail i zdrženlivost autorů, kteří pojali svůj návrh z hlediska vnějšího výrazu jako službu starší kvalitní architektuře soudního paláce z konce 19. století.

Vítěz kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Odstranění vad panelových domů, Havanská 2808-10, Tábor
Investor: Město Tábor
Projektant: Ing. Miloslav Bílek E-PROJEKT
Zhotovitel: HORA s.r.o.


Odůvodnění poroty: Porota se při hodnocení této kategorie nakonec přiklonila k návrhu, který v rámci standardního rozpočtu, přitom však příkladně kultivovanou formou řeší jednu z nejčastějších úloh, při kterém jsou kontaktní zateplovací systémy užívány: sanaci starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se návrh nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby popírat, ale pracuje s ní jako s určitou kvalitou.