Česká republika

star_border

Fasáda roku 2014

Čtrnáctý ročník soutěže Fasáda roku vyvrcholil v podvečer posledního zimního dne na prknech Hudebního divadla v pražském Karlíně. Slavnostním večerem provázel herec Tomáš Hanák. Ve čtrnáctém ročníku odborná porota vybírala z celkem 185 soutěžních prací.

Vítěz kategorie Rodinný dům - novostavba

Vila Bubeneč, Praha 6
Investor: Soukromý investor
Projektant: Šafer Hájek architekti s.r.o.
Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.


Odůvodnění poroty: Odborná porota v této kategorii ocenila novostavbu rodinného domu, která pozoruhodným způsobem reflektuje kontext místa i historii vzniku pražské rezidenční čtvrti Bubeneč ve 20. a 30. letech 20. století. Fasáda ve svém materiálovém řešení respektuje hmotové členění objektu, které zřejmě respektuje i funkční a provozní uspořádání rodinného domu.

Vítěz kategorie Rodinný dům - rekonstrukce

Vila Hradec, Stříbrná Skalice
Investor: Soukromý investor
Projektant: Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal Grošup/ Adam Rujbr Architects s.r.o.
Zhotovitel: KB STAV, s.r.o.


Odůvodnění poroty: V kategorii Rodinný dům – rekonstrukce porota ocenila Vilu Hradec ze Stříbrné Skalice. Podle vyjádření porotců tato rekonstrukce ctí ve zpracování a materiálech záměr původního autora tohoto stavebního díla. Citlivá rekonstrukce dále respektuje měřítko, členění i vztah budovy k terénu. Provedení fasády vykazuje dobré řemeslné zpracování ve všech detailech.

Vítěz kategorie Bytový dům - novostavba

Vila AUGUSTUS, Praha 10
Investor: JRD s.r.o.
Projektant: Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Zhotovitel: KONSIT a.s.


Odůvodnění poroty: Porota udělila této stavbě nejvyšší ocenění za návrh celkového hmotového řešení, které respektuje okolní zástavbu. Úspěšné a přesvědčivé je řešení fasád, kombinující plné plochy zateplovacího systému Baumit, provětrávaného obkladu a velkoplošného zasklení. Celkový dojem umocňuje umístění okenních otvorů včetně stínicích prvků, kontrastujících s bílou plochou.

Vítěz kategorie Bytový dům - rekonstrukce

Rekonstrukce a dostavba bytového domu Stallburg, Kyselka u Karlových Varů
Investor: Karlovarské minerální vody, a.s.
Projektant: Zdeněk Havlina
Zhotovitel: BAU-STAV, a.s.


Odůvodnění poroty: Odborná porota ocenila celkový přístup investora ke komplexní rekonstrukci objektu s citlivým řešením barevnosti, výběrem použitých materiálů, podporující celkový příjemný výraz budovy. Dále ocenila profesionální přístup prováděcí firmy k řešení a provedení jednotlivých detailů. Výsledná realizace podtrhuje původní nadčasové a romantické umístění školy do terénu.

Vítěz kategorie Nebytový objekt - novostavba

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti LEVEL Náchod
Investor: LEVEL, s.r.o.
Projektant: ATIP, a.s.
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.


Odůvodnění poroty: Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu, která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění fasády na jednotlivé hmoty naznačuje funkční využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.