Získali jsme ocenění Nejlepší VÝROBCE STAVEBNIN roku 2020

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 byl uspořádán již 14. ročník tradiční soutěže Nejlepší VÝROBCE STAVEBNIN. Vyhlašovateli soutěže byly Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Slavnostní vyhlášení, které moderoval Ing. Lukáš Peřka z Výzkumného ústavu maltovin Praha, s.r.o., proběhlo v prostorách Nadace ABF.  Vítězné ocenění „Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020“ získala v kategorii firem do 350 zaměstnanců společnost Baumit. 


Hlavním posláním soutěže je prezentovat výrobu stavebních hmot a materiálů a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná a přitom moderní a energeticky úsporná a přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky.

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány zejména podle následujících kritérií:

  • dosahovaná kvalita výroby,

  • energetická náročnost výroby,

  • ekonomická úspěšnost, pozice na trhu,

  • zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství,

  • investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech,

  • dosažená produktivita a zaměstnanost,

  • moderní inovované výrobky a technologie pro stavby.

Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky.

Videomedailonek s představením společnosti Baumit, spol. s r.o. do soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020.


Ocenění za Baumit, spol. s r.o. převzal Ing. Martin Omelka (uprostřed) z rukou Ing. Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví (vlevo) a Ing. Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot ministerstva průmyslu a obchodu ČR (vpravo).