Baumit IonitColor získal zlatou Známku kvality 2020

Dne 15. října 2020 byly zveřejněny výsledky v soutěži Známka kvality VÝROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2020.


Udělování známek organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito institucemi: Asociace inovačního podnikání ČR Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební Hospodářská komora ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odborná rada pro BIM Sdružení pro výstavbu silnic Praha Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Svaz zkušeben pro výstavbu.

Máme velkou radost, že zlatou Známku kvality pro výrobek – technologii pro stavitelství a architekturu 2020 získala unikátní interiérová barva Baumit IonitColor. Zlatá Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2020 byla udělena za komplexní inovační přínos mezi všemi srovnatelnými produkty na českém stavebním trhu.

Interiérová barva Baumit IonitColor prokazatelně zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru. Čerstvý vzduch, který dobře známe z čisté přírody má pozitivní efekt na naše zdraví a psychiku díky vysokému množství záporně nabitých iontů. Jejich největším nepřítelem jsou syntetické materiály nebo přístroje rušící elektrické pole. „Právě kvůli snaze zvýšit koncentraci záporně nabitých iontů vyvinul BAUMIT vysoce paropropustnou minerální barvu Baumit IonitColor, která je schopna díky svému unikátnímu složení vytvářet záporné vzdušné ionty. Ionizované částice vzduchu totiž na sebe vážou prach a pyl, který posléze padá k zemi, čímž Baumit IonitColor přispívá ke zdravějšímu vnitřnímu ovzduší,“ uvádí Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový manager společnosti Baumit. 


Více informací o produktu Baumit IonitColor naleznete v sekci Zdravé bydlení a v prospektech na níže uvedených odkazech.

Baumit Ionit - síla čerstvého vzduchu

Baumit IonitColor - interiérová malířská barva nové generace